Legater

Nationale

Legater_nationale

PhD-stipendium på 50.000 kr.

For at sætte fokus på kvinders evner inden for naturvidenskab og teknologi har de danske Zonta klubber vedtaget at uddele et stipendium i 2015 2017, 2019 og 2021 til en kvinde under 45 år, der er i gang med en PhD afhandling inden for naturvidenskab eller teknologi.

Stipendiet er på 50.000 kr. samt betalt medlemskab af en dansk Zonta klub i 2 år.

De Danske Zonta Klubbers LEGAT til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor

NATURVIDENSKAB ELLER TEKNOLOGI

“Zonta Denmark Science and Technologi Scholarship/award for Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis”.

 • Stipendiet er på 50.000 danske kroner samt betalt medlemsskab af en dansk Zontaklub i 2 år.
 • Med tildeling af stipendiet følger en forpligtelse til at hold en Zonta forelæsning på en dansk læreanstalt eller skole (gymnasialt niveau) efter modtagerens eget valg, men i samarbejde med den stedlige Zontaklub.
 • Stipendiet offentliggøres på Zonta Danmarks hjemmeside og i legatbogen samt ved opslag på relevante læreanstalter.
 • Der anvendes ansøgningsskema, der forefindes på www.zonta.dk
 • Ansøgningsfrist i 2017 er den xx. måned, og vinderen vil blive offentliggjort på landsmødet den xx. september 2017. Selve uddelingen vil finde sted på modtagerens universitet i forbindelse med modtagerens Zonta-forelæsning. (skal opdateres)
 • Bedømmelsesudvalget består i 2017 af Zonta Danmarks Scholarship-udvalg samt Søren Holdt-Jensen, Aalborg Universitet og  Henrik Birkedal, Aarhus Universitet. (skal opdateres)
 • Medlemmer af danske Zontaklubber og deres familier kan ikke tildeles stipendiet.
 • Spørgsmål om legatet kan rettes til Annette Flagstad på telefon 38 10 55 79 eller mailaf@sund.ku.dk
 • Stipendium uddeles i 2015, 2017, 2019 og 2021.
 • Ansøgningsblanket på dansk (skal opdateres)
 • Application form in English (skal opdateres)
 • Ansøgning sendes til Dorte Olesen
  Zonta-klub København I
  Olesen@mat.dtu.dk
  Mobil: 29 92 63 00.

Internationale

Zonta International uddeler hvert år legater og anerkendelser til kvinder:

Amelia Earhart Fellowships
Der uddeles hvert år 35 internationale legater hver på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne. Legatet blev stiftet i 1938 til ære for den berømte pilot og Zontian  Amelia Earhart. Læs mere her.

Jane M. Klausman Women in Business legater
Der uddeles 32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på hver 7.000 USD. Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en videregående business-uddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad. Ansøgningsfrist 30. april. Legatet blev stiftet i 1998 gennem en generøs arv fra Jane M. Klausman, medlem af Zonta Syracuse, New York, USA. Læs mere om legatet her.

Legatet skal søges gennem Zonta Danmark, klik her, hvis du ønsker at søge.

Young Women in Public Affairs Awards
Der uddeles hvert år en  pris i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.000 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer. Legatet er stiftet i 1990 af daværende Zonta International President Leneen Forde. Læs mere her.

Prisen blev etableret i 1990 af tidligere formand for Zonta International Leneen Forde, Young Women in Public Affairs Award anerkender unge kvinder mellem 16 og 19 år, som har demonstreret lederskabsevner og samfundsmæssigt engagement fx gennem frivilligt arbejde. Programmet gennemføres lokalt, regionalt og internationalt.

Læs mere om Zontas legater her