Udskiftning i Køge Zontas bestyrelse

En bestyrelsespost hos Zonta varer i 2 år, undtagen kassereren, der beholder opgaven i 4 år.
Dette gælder både nationalt og internationalt.
Nu er det så tid til nye kvinder i ledelsen. Hella Helvig Jensen overtager formandsposten efter Krista Ruby.
Ny i bestyrelsen er Anne-Dorte Correl Hoven, som er næstformand og Hanne Søe, der vil varetage opgaven som sekretær. På de øvrige poster fortsætter Else Marie Larsen som kasserer og Jeanne Mathiesen som klubmester. Trine Nybjerg Klockman forlader bestyrelsen sammen med Krista Ruby, men de fortsætter begge som medlemmer i klubben.

Zonta i Køge har i det forløbne Zonta år givet næsten 40 000 kr. til Mødrehjælpen i Køge. Pengene er tjent dels ved salg af gule roser i forbindelse med Kvindernes Internationale Dag den 8. marts, hvilket efterhånden er en mangeårig tradition. Den anden indtægt kom ved et musikarrangement med Peter Vesth og Kristian Rusbjerg.
Desuden har Zonta søgt og er blevet tilgodeset af Carlsen-Langes legat, som er indstiftet af Gl Kjøgegaard. Pengene gik til Krisecentret for voldsramte kvinder, Hegnetslund. Dette gør det muligt for Krisecentret at arrangere møder med tidligere og nuværende beboere på krisecentret.

Krista Ruby udtaler, at hun er meget taknemmelig for den måde, Zonta bliver tilgodeset i lokalområdet, dels ved, at nogle køber roser, andre støtter i form af sponsorater og flere virksomheder har lukket deres døre op for os, så vi på den måde har fået en god ekstra viden om Køges erhvervsliv.

Hella Helvig Jensen vil i sin formandsperiode forsøge at sætte flere aktiviteter i gang. Det skulle gerne medvirke til at Zonta og dens gode formål bliver kendt af alle. Hella Helvig Jensen siger, at vi altid kan bruge flere powerkvinder i klubben. Med flere hænder, kan vi skaffe flere midler, som uddeles lokalt eller til Zontas flotte internationale projekter. Så hvis man er interesse i yderligere information kan man sende en e-mail til koegezonta@gmail.com eller finde os på Facebook.