Velkommen

Klubben har i dag har 23 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit kvinder med forskellige uddannelser og jobs og med stor spredning i alder.  Mangfoldigheden giver inspirerende samvær og spændende dialoger og gør os samtidig i stand til at udvikle en række spændende events og arrangementer, som gør os i stand til at give donationer til projekter, der styrker kvinders muligheder.

Vi mødes den anden mandag i måneden i månederne august til maj til spændende foredrag, samvær og drøftelse af vores forskellige projekter.

Som medlem får du mulighed for at møde kvinder med forskellig baggrund og erhverv, for at få et fællesskab med kvinder med interesser som du selv, for at gøre noget for andre – sårbare kvinder – gennem Zonta’s projekter lokalt som globalt. Du får mulighed for at deltage i og blive inspireret af interessante møder og diskussioner om varierende emner, for at få et nationalt og internationalt netværk og for gennem fx en indsats i bestyrelse eller udvalg at opnå personlig og professionel udvikling. Og ikke mindst får du mulighed for at lære nogle spændende kvinder at kende, at have det fornøjeligt og morsomt og få en masse inspiration med hjem fra vores månedlige møder.

KLUB FAKTA
Klubnavn: Køge

Klubnummer: 1265
Charterdato: den 13. november 1989
Mødedag: Anden mandag i måneden
Antal medlemmer:  ca. 15

Kontakt: koegezonta@gmail.com

CVR: 35708758